Oleh: Petak Daud

Perkara pertama yang terlintas di dalam kepala saya sebelum dan ketika membaca naskah Aku Anak Punk tulisan Khai Aziz (ataupun Ein, vokalis kugiran Hardcore, Second Combat) yang berkaitan dengan prinsip dan etika Do It Yourself (DIY)  adalah, kenapa Buku Pojok?

Membaca Aku Anak Punk menerangkan kepada kita persoalan-persoalan yang sering bermain di dalam kepala, lebih-lebih lagi tentang perjalanan individu dalam memenuhi cerminan peribadi dan keinginan meraikan kehidupan sendiri, hinggalah membabitkan sifat tanggungjawab untuk menyertai dan merasai, serta menjadi sebahagian dari masyarakat.

Ein banyak menceritakan pengalaman-pengalaman peribadinya, memori-memori yang dilaluinya, kisah-kisah yang dihadapinya; yang bagaimana akhirnya telah menjadikan dirinya, sebagaimana dirinya pada hari ini.

Menyelusuri gerbang Punk Hardcore, Ein berjumpa anutan cara hidupnya – yang berkesan pada dirinya. Straight Edge, sebuah ideologi bebas rokok, bebas minuman beralkohol, bebas dadah dan bebas seks bebas telah memimpin Ein serta rakan-rakan di sekelilingnya untuk bangun dan berjuang, menegakkan kepercayaan yang difahami mereka.

Di dalam pokok isunya, mereka mengangkat kehidupan cara hidup Straight Edge yang tidak pernah didengari oleh sesiapa pada waktu itu.

Memahami cabaran yang sulit ini, kita terbayang bagaimana cekalnya perasaan dan jiwa setelah dihancurkan oleh peristiwa-peristiwa yang menduka-citakan.

Melalui pengalaman sendiri yang berada dalam lingkungan kehidupan pengguna-pengguna bahan terlarang, Ein menerangkan rangka perjalanannya yang tidak sekadar diakhiri dengan ucapan kata-kata malah turut disalurkan terus dengan tindakannya.

Kita dengan jelasnya dapat membaca dan merasai kesusahan dan sesekali kelucuan yang dialami oleh Ein (dan scene) untuk menegakkan apa yang mereka percaya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana mereka berjaya menyusun perancangan untuk meningkatkan kadar golongan sasar di dalam anutan positif Straight Edge.

Di dalam naskah 140 muka surat ini, kita dengan jelasnya berjalan bersama-sama riuh rendah bingit muzik yang mengiringi perjuangan Ein, kugirannya dan scene Hardcore di Malaysia. Kita dengan lekasnya memahami bahawa setiap yang terjadi pada hari ini adalah kesan daripada apa yang telah terjadi semalam.

Oleh itu,seperti yang dikatakan saya di awal penulisan, naskah Aku Anak Punk ini menerangkan asas-asas jawapan kepada persoalan-persoalan yang sering bermain di dalam kepala.

Berkenaan persoalan awal saya; mengapakah naskah yang menekankan prinsip dan etika Do It Yourself/DIY (salah satunya) ini telah diterbitkan oleh Buku Pojok, maka jawapannya jelaslah seperti yang dilakukan Ein sepanjang masa, setiap hari, sehingga ke waktu ini. Dan semakin jelas pula saya terhadap persoalan-persoalan itu apabila membaca tulisan Ein di halaman 88 yang mengatakan,

Objektif baru aku kali ini adalah mencari peluang untuk menyebarkan mesej kepada kelompok yang lebih besar. Medium yang aku rasa dapat membantu ialah media arus perdana.

**Pertama kali disiarkan di KaunterKulture.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s