BYOT Society merupakan sebuah organisasi nir-laba yang ditubuhkan pada Oktober 2015. Melalui tema ‘Bring Your Own Thoughts’, kami berusaha menyediakan wacana dan dialog bagi menyuburkan persefahaman antara setiap komuniti yang wujud di dalam negara ini.